Sunday, January 1, 2012

Perubahan Terbaru Blog SUARAM JB Mengalu-alukan Rencana dan Surat

Perubahan Terbaru Blog SUARAM JB
Mengalu-alukan Rencana dan Surat

Kenyataan 1 Januari 2012


Perubahan Kategori

Mulai hari ini, blog ini akan mengklasifikasikan semua post dibawah 11 kategori seperti dibawah, untuk memudahkan para pembaca cari dan melayari maklumat yang terkandung dalam blog ini. Perubahan kategori ini juga melambangkan pemahaman Jawatankuasa Sahabat SUARAM (Friends of SUARAM, FOS), sebagai sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO), terhadap gerakan demokrasi dan hak asasi manusia negara kita semakin mendalam. Ia juga melambangkan harapan kami terhadap gerakan reformasi politik negara kita semakin besar.


1)        Politics (Politik)
1.1       Political Parties & Political Power (Parti Politik & Kuasa Politik)
1.2       Non Governmental Organisations (Organisasi Bukan Kerajaan)
1.3       Electoral Reform (Reformasi Pilihanraya)
1.4       Democracy & Human Rights (Demokrasi & Hak Asasi Manusia)
2)        Economics (Ekonomi)
2.1       Government Policies (Dasar Kerajaan)
2.2       People's Livelihood (Kehidupan Rakyat)
3)        Language & Education (Bahasa & Pendidikan)
3.1       Views of Communities (Pandangan Bangsa)
3.2       Views of Political Parties / Organisations (Pandangan Parti Politik dan Pertubuhan)
4)        Culture & Religion (Budaya & Keagamaan)
4.1       Views of Communities (Pandangan Bangsa)
4.2       Views of Political Parties / Organisations (Pandangan Parti Politik dan Pertubuhan)
5)        Forums & Talks (Forum & Ceramah)
6)        Statements & News (Kenyataan)
7)        Opinions (Pandangan dan Analisis)
8)        Photos & Videos (Gambar & Video)
9)        Human Rights Abroad (Hak Asasi Manusia Luar Negara)
10)      Special Features (Komen Khas)
11)      From Readers (Surat Pembaca)

Wujudkan ruang 'Special Features' dan 'From Readers'

Harus diberi perhatian di sini ialah, blog ini telah menambahkan 'Special Features' (Komen Khas) dan 'From Readers' (Surat Pembaca). Faktor utama penambahan ini dibuat adalah: (1) Pada masa kini, wujud satu fenomena yang membimbangkan iaitu banyak pendapat dan pandangan yang mengemukakan dan mempromosikan pendirian tidak berpartisan (non-partisan) dan prespektif akar-umbi, mengalami pengabaian dan pengasingan oleh media-media elektronik yang menjual tampang 'memperjuangkan reformasi demokrasi'; (2) ramai penyokong demokrasi, jika mengemukakan pandangan yang jelas dengan pendirian dan mempunyai prespetif unik dalam isu-isu politik, ekonomi, bahasa dan pendidikan, budaya dan keagamaan, jarang peroleh peluang untuk disiarkan dan disebarkan dalam platform yang dikawal oleh 'parti-parti politik dan organisasi arus perdana'.

Kami mewujudkan 'Special Features' dan 'From Readers' dengan harapan memberi sedikit sumbangan dalam usaha memajukan demokrasi dan menggalakkan pembukaan ruang bersuara.

Kami mengucapkan "Selamat Tahun Baru" kepada rakyat semua bangsa semua lapisan
          mengharapkan perkembangan pesat gerakan demokrasi dan hak asasi manusia

0 comments:

Pengumuman / 启事 / Notification

Pertukaran alamat blog dan e-mel

Selamat sejahtera, Sahabat Rakyat Working Committee akan menggunakan alamat e-mail dan alamat laman web (Blog) yang baru seperti berikut bermula 1 Januari 2014:

Emel: sahabatrakyat.my@gmail.com
Blog: http://sahabatrakyatmy.blogspot.com

Sekian, terima kasih dan Selamat Tahun Baru!

*********************************************

更换部落格网址与电邮地址

本工委会由2014年1月1日起,开始全面使用以下新电邮地址及部落格:

电邮地址:
sahabatrakyat.my@gmail.com
部落格:http://sahabatrakyatmy.blogspot.com

谢谢关注。祝大家新年进步!

*********************************************

Change of blog and email addresses

Please be informed that Sahabat Rakyat Working Committee will be using the new email and blog addresses below commencing 1 Jan 2014:

Email:
sahabatrakyat.my@gmail.com
Blog: http://sahabatrakyatmy.blogspot.com

Wishing you a progressive new year!

通告

    欢迎热心人士下载印发、
资助印制大选告人民书
把国阵抛弃到历史的垃圾堆中去!

作为活跃于柔佛州的为民主人权和民族尊严而奋斗的两个组织——柔佛州人民之友工委会与柔州兴权会(HINDRAF JOHORE)针对第13届大选,在去年底联合发表了一篇主题为“打破巫统霸权,建立民主联合阵线;团结全州人民,实现三大迫切诉求”的《告柔佛州人民书》;我们毫不犹疑,也毫不含糊主张“把国阵抛弃到历史的垃圾堆中去”。

我们在去年底的几个大规模群众集会期间,将《告柔佛州人民书》的四种语文(巫、华、印、英)传单派发给群众。我们也想要到各地去分发这份传单又力所不逮,特在此提供四种语文的PDF版本,以便各方热心人士下载、印制成传单,分发给需要阅读它而又不懂上网的亲戚朋友和各界人士,帮助我们把传单传得更广。
……

点击此处以阅读全文

 

Malaysia Time (GMT+8)